Platby

Našim zákazníkom poskytujeme nasledovné možnosti platby objednávok:


Za tovar je možné zaplatiť:


- DOBIERKOU (v SR, HU a ČR)
 

- VKLADOM / PREVODOM VOPRED NA ÚČET (v SR) vedený v €
 

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5075793773/0900

IBAN: SK71 0900 0000 0050 7579 3773

SWIFT: GIBASKBX

 

Adresa príjemcu:

Street shops, s.r.o.

Lidická 700/19

 602 00 Brno - Veveří

Česká republika

- VKLADOM / PREVODOM VOPRED NA ÚČET (v HU) vedený v HUF

 

Bankové spojenie: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
Számlaszám: 11600006-00000000-75560128

 

- VKLADOM / PREVODOM VOPRED NA ÚČET (v CZ) vedený v Kč

 

Bankové spojenie: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 000000-3657585369/0800


IBAN: CZ79 0800 0000 0036 5758 5369
SWIFT: GIBACZPX

 

Adresa príjemcu:

Street shops, s.r.o.

Lidická 700/19

602 00 Brno - Veveří

Česká republika